واحد آموزشهای تخصصی و مدیریت دانش شرکت اُیکو، هم زمان با تاسیس شرکت و بمنظور تأمین نیروی متخصص مورد نیاز صنعت در حوزه عملیات راه اندازی و بهره برداری در داخل کشور ایجاد گردید. علاوه بر این، آموزش نیروهای کارفرما نیز از دیگر مأموریت های اصلی این واحد بشمار می‌رود.

برنامه ریزی و اجرای آموزشهای فنی و تخصصی یکی از راهکارهای رشد، توسعه و بالندگی در اُیکو بوده و این شرکت تلاش می کند با استفاده از امکانات و تجهیزات آموزشی استاندارد و بکارگیری اساتید مجرب، به‌روزترین و عملیاتی‌ترین آموزش ها را ارائه دهد. در همین راستا تاکنون دوره های آموزشی تخصصی متنوعی شامل آموزشهای ضمن خدمت، بدو استخدام برای پرسنل خود و آموزشهای تخصصی برای نیروهای جدیدالاستخدام کارفرمایان توسط اُیکو طراحی و برگزار شده است.

از سوی دیگر با گسترش سبد خدمات شرکت در حوزه های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری و نیاز روزافزون به نیروهای و متخصص در این بخشها ، طراحی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه این دسته از نیروها نیز در دستور کار قرار گرفته، برنامه ریزی و اجراء شده است.

الف) آموزش های بدو استخدام (کوتاه مدت و بلند مدت)

یکی از مهم ترین نقاط قوت برنامه های آموزشی در شرکت اُیکو که برای اولین بار در صنایع نفت و گاز اتفاق افتاده است، جذب نیروهای جدیدالاستخدام و آموزش آنها در حداقل زمان ممکن می باشد. نتایج اثربخشی این دوره حاکی از آن است که با کاهش زمان و بالابردن راندمان دوره ها؛ دانش، مهارت، نگرش و رفتار نیروی انسانی به نحو مطلوبی ارتقاء یافته و این امر، اُیکو را برای تحقق اهداف خود توانمندتر ساخته است.

آموزش های بدواستخدام شامل موارد زیر می باشد:

 • - برگزاری دوره های تونل آموزشی در پروژه ها
 • - جذب نیروهای جدیدالاستخدام از طریق آزمون و مصاحبه و آموزش شامل طراحی و اجرای دوره های آموزشی تئوری عمومی و تخصصی و آموزش های عملی (OJT) به منظور تربیت بخشی از نیروهای مورد نیاز اُیکو در پروژه های در دست اجرا ، در کنار نیروهای ماهر به عنوان مزیت رقابتی
ب) آموزش های ضمن خدمت
 • - انجام نیازسنجی های آموزشی براساس استانداردهای ISO 10015 و برنامه ریزی جهت اجرا براساس اولویت در پروژه ها
 • - برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بهره برداری
 • - برگزاری دوره های آموزشی ویژه سرپرستان و مدیران
 • - برگزاری دوره های آموزشی "روش تدریس زبان انگلیسی (TTC)"
 • - برگزاری دوره های فراگیر آموزش زبان انگلیسی عمومی و تخصصی برای کارکنان پروژه ها
 • - برگزاری دوره های فراگیری دستورالعمل های راه اندازی
 • - دوره های آموزش مدیریت کیفیت و HSE
 • - شناسایی ، آموزش و به کارگیری مدرسان داخلی
 • - صدور گواهینامه های آموزشی
ج) آموزش نیروهای کارفرما در قالب اجرای تعهدات قراردادی
 • - واحد آموزش های تخصصی اُیکو با برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی برای نیروهای کارفرمایان تلاش نموده است تا با ارائه این خدمات، جایگاه دانشی خود را در میان کافرمایان و پیمانکاران ارتقاء دهد. این دسته از خدمات در حوزه های زیر قابل ارائه است:
 • - طراحی و برگزاری دوره های آموزشی عمومی، تخصصی و ایمنی در دو بخش تئوری و عملی ویژه نیروهای کارفرما موضوع تعهدات قراردادی پروژه های راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری با بهره‌گیری از مدرسان با تجربه داخلی و همچنین همکاری با مراکز آموزشی معتبر داخلی از طریق امضاء تفاهم نامه‌های همکاری علمی و آموزشی
 • - تهیه پیشنهاد مالی ویژه دوره های آموزشی تخصصی جهت حضور مؤثر در مناقصات پروژه های نفت و گاز

واحد آموزشهای تخصصی شرکت از همان بدو تأسیس، با آگاهی کامل از شرایط حاکم بر بازار و کمبود نیروی انسانی متخصص بویژه در حوزه راه اندازی، اقدام به طراحی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی با تکیه بر توان مدرسان داخلی نموده و با پیاده سازی استانداردهای بین المللی آموزشی و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه آموزش تخصصی، به آموزش و تأمین بخشی از نیروهای مورد نیاز در پروژه های جدید خود اقدام نمود.

برگزاری بیش از 960 دوره آموزشی تخصصی برای بیش از 13,500 نفر از نیروهای مورد نیاز شرکت بمیزان بیش از 315,000 نفرساعت، دستاورد درخشان این واحد در 10 سال آغازین فعالیت شرکت اٌیکو بوده است.

این واحد همچنین با داشتن مسئولیت برگزاری دوره های آموزشی موضوع قراردادهای تعمیرات و نگهداری تاسیسات نفتی و گازی ، تاکنون 40,944 نفرساعت دوره‌ آموزشی تخصصی ویژه نیروهای کارفرمایان را با همکاری سایر واحدهای مرتبط در پروژه ها و ستاد شرکت ، با موفقیت برگزار و تأئیدیه دریافت نموده است .

بخش عمده ای از این دوره ها نیز با بهره گیری از توان و تجربه مدرسان داخلی شرکت و پس از اخذ تأئیدیه از کارفرما طراحی و برگزار شده است .

از اواخر سال 1398 و همزمان با آغاز همه‌گیری بیماری کرونا و ضرورت حفظ سلامت و تندرستی کارکنان شرکت بعنوان سرمايه هاي ارزشمند سازماني و نیز ضرورت به‌روز رساني اطلاعات و مهارت هاي شغلي كاركنان، طراحی و برگزاری دوره هاي آموزشي تخصصی مجازي بصورت آفلاین در دستور کار این واحد قرار گرفته است .

سال 1393 : دریافت تندیس جایزه ملی مدیریت دانش

سال 1394 : کسب جایگاه هفتم در جایزه جهانی سازمانهای دانشی برتر (MAKE) در بین پنجاه شرکت برگزیده ایرانی

سال 1395 : کسب جایگاه ششم در جایزه جهانی سازمانهای دانشی برتر (MAKE) در بین پنجاه شرکت برگزیده ایرانی

سال 1395 : کسب نشان بیشترین پیشرفت سالانه در استقرار نظام مد یریت دانش محور از سوی جایزه جهانی سازمانهای دانشی برتر (MAKE)

سال 1395 : کسب مقام برترین تجربه کشور در حوزه یادگیری از تجارب در جایزه جهانی سازمانهای دانشی برتر (MAKE) دریافت تقد یرنامه از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و سایر نهادها و سازمانهای مسئول در حوزه استخدامی منطقه پارس جنوبی برای جذب و آموزش نیروهای بومی منطقه عسلویه

دریافت تقدیرنامه از شرکت پالایش نفت تهران برای پیاده سازی موفق نظام عملکرد دانشی در پروژه پالایشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی با انستیتو علوم ، تکنولوژی و نوآوری لاهه هلند
تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه صنعت نفت
تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی با جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی با دانشگاه شهید بهشتی
تفاهم نامه همکاری با مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت
تفاهم نامه همکاری علمی ، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه صنعت نفت
تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی با پژوهشکده بالادستی دانشگاه صنعتی شریف

عضویت در انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (APEC)
عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران
عضویت در انجمن مهندسی شیمی ایران
عضویت در انجمن مهندسی گاز ایران
عضویت در انجمن مهندسی صنایع ایران
عضویت در باشگاه نفت و نیرو
عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن