مدیریت تکمیل مرحله ساخت

تسریع در تکمیل فعالیت‌های ساخت با استفاده از متدهای                 اجرایی برنامه‌ریزی راه‌اندازی

ارائه خدمات تکمیلی ساخت با درنظر گرفتن اولویت‌ها و توالی فعالیت‌ها، برگزاری جلساتTFT و ارائه خدمات بهره‌برداری مبتنی بر برنامه‌های راه‌اندازی • مدیریت خدمات پیش راه اندازی و مستندسازی

 • تست پایپینگ همانند تست فشار و نشتی
 • تست الکتریکال مانند تست مقاومت وعایق بندی
 • تست های ابزار دقیق نظیر کالیبراسیون و ثبات
 • تست های مکانیکی نظیر تست سرد همطرازی 
 • تخمین نیازهای ابزاری، تجهیزات، اقلام مصرفی، قطعات         یدکی و نیازهای تجهیزات موقتی


 • تست های پیش استارت آپ از قبیل  OTP و چربی زدایی 
 • استارت آپ واحدها و تثبیت عملکرد
 • تست های تجمیعی عملکرد برای واحدها و پالایشگاه 


 • حفاظت از تجهیزات ثابت و دوار
 • حفاظت از تجهیزات، ابزاردقیق و ملزومات الکتریکی

 • فراهم آوردن خدمات مهندسی راه اندازی از مرحله مهندسی         پایه تا خدمات بهره برداری، به نحوی که نتایج آن منجر به         کاهش زمان اجرای پروژه شود.
 • تعریف سیستم ها و زیر سیستم ها
 • تهیه رویه های پیش راه اندازی ، راه اندازی و استارت آپ
 • ارائه نقطه نظرات درخصوص بهره برداری
 • تهیه سناریوهای تکمیل و تولید زودهنگام 
 • تعریف توالی فعالیت های استارت آپ
 • بررسی نیاز به قطعات یدکی در مرحله راه اندازی

 • تست های  پایپینگ شامل تست نشتی
 • تست های الکتریکی شامل تست Solo Run
 • تست های ابزار شامل تست Loop 
 • تست های مکانیک شامل همطراز سازی نهایی 
 • تخمین ابزارها، تجهیزات، اقلام مصرفی، قطعات یدکی و         تجهیزات موقت مورد نیاز 
 • نظارت برعملکرد تامین کنندگان

 • حصول اطمینان از عملکرد نرمال پالایشگاه
 • ارائه خدمات مهندسی تولید
 • بازرسی فنی منظم (براساس متدولوژی RBI)
 • پیاده سازی مدیریت تعمیر نگهداری بر اساس سیستم         رایانه‌ای CMMS
 • بررسی اثرات ریسک 
 • اصلاح عملیات بهره برداری
 • پیاده سازی سیستم جامع مدیریت دارایی ها-  IAMS  • دوره های عمومی و تخصصی
 • آموزش های حین کار
 • آموزش های در سایت پروژه