به عنوان ترسیم افقی برای سال ۱۳۹۵، چشم انداز شرکت با بررسی شرایط موجود در سناریوهای مختلف و همچنین با نگاه به چشم انداز صنعت نفت ایران در افق ۱۴۰۴ تدوین شده است. بر این اساس بیانیه چشم انداز شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت در افق جشم انداز (۱۳۹۵) عبارت است از: توسعه یافته و پیشرو در حوزه های راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری و آموزش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کشور؛ همراه با حضور موثر در بازارهای داخلی و بین المللی.


در راستای نیل به چشم انداز پنج ساله شرکت، ماموریت آن عبارت است از: ارائه خدمات راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری و آموزش از طریق مشاوره، مهندسی، تامین کالا، مدیریت، نظارت و اجرا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به صورت کامل با استفاده از منابع انسانی توسعه یافته و علوم و فناوریهای نوین.

ارزشهای محوری چارچوبی است که کلیه فعالیتهای شرکت باید در قالب آن صورت گیرد و هیچ استراتژی، هدف یا رفتاری خارج از این چارچوب مجاز نیست. این ارزشها برگرفته از ارزشهای انسانی و اسلامی، ارزشها و الزامات ملی، ارزشها و الزامات شرکت مادر و همچنین الزامات کسب و کار است. این ارزشها عبارتند از: 

تعهد به توسعه ، تعالی و حفظ کرامت و ارزش منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمانی 

برآورده کردن نیازهای مشتریان و پایبندی کامل به تعهدات

پاسخگویی و مسئولیت پذیری کامل در قبال کلیه ذینفعان و حفظ منافع آنها

توسعه فرهنگ مشارکت، کار تیمی و یکپارچگی سازمانی

توسعه دانش و فناوری و پویایی سازمانی از طریق تعهد به خلاقیت و نوآوری

پایبندی کامل به الزامات ایمنی و زیست محیطی بر اساس معیارهای ملی و بین المللی 

مدیریت یکپارچه و متعالی پروژه در راستای تحویل بهنگام پروژه ها با مدیریت هزینه و حداکثر کیفیت

تعهد همگانی به ارتقای نام و برند شرکت

اهداف راهبردی عبارتند از جهت گیری اصلی شرکت منبعث از چشم انداز در وجوه مختلف فعالیتهای آن. این اهداف کیفی است و ترجمه ای است از چشم انداز در وجوه مختلف. وجوه مختلف فعالیتهای شرکت عبارت است از: 

وجه مالی و اقتصادی

وجه بازار و مشتری

وجه فرآیندهای داخلی

وجه منابع و سرمایه های سازمانی (سرمایه های انسانی، سازمانی، دانشی و فیزیکی)


اهداف راهبردی در وجوه مختلف عبارتند از:

دسترسی و برقراری منابع مالی مطمئن جهت نیل به چشم انداز و اجرای ماموریت (وجه مالی و اقتصادی)

حضور موثر در بازار و کسب رضایت مشتریان (وجه بازار و مشتری)

تعالی در اجرای فرآیندهای داخلی (وجه فرآیندهای داخلی)

سازماندهی، مدیریت و رهبری اثربخش سازمانی (وجه سرمایه سازمانی)

توسعه منابع انسانی دانش محور (وجه سرمایه انسانی)

توسعه زیرساختها شامل سیستم ها، فناوری و دانش سازمانی مطابق با آخرین دستاوردها (وجه سرمایه دانشی)

توسعه متناسب سرمایه های فیزیکی (وجه سرمایه فیزیکی)


مطابق تجزیه و تحلیل های صورت گرفته و بر اساس استراتژی های عمومی مایکل پورتر، استراتژی کسب و کار شرکت در هر سه حوزه کسب و کار راه اندازی، بهره برداری و آموزش عبارت است از: ارائه خدمات متمایز در حوزه های راه اندازی، بهره برداری و آموزش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با ارائه راه حل کامل. به عبارت دیگر شرکت OICO خدماتی متمایز (از دیگران) ارائه می‌دهد که لزوما خدماتی ارزان یا تنها ویژه پروژه های خاصی نیست. بلکه در حوزه ماموریت خود خدماتی ارائه می کند که از هر حیث متمایز از دیگران است. همچنین شرکت OICO در حوزه ماموریت خود به مشتریان راه حل کامل یا اصطلاحا Total Solution ارائه می کند یا به عبارت دیگر نیازهای مشتریان در حوزه راه اندازی و بهره برداری را پوشش کامل می‌دهد.


از آنجا که اصولا بخشهای مختلف یک پروژه به صورت موازی به یک مرحله از تکمیل نمی رسند. لذا ممکن است در زمانی بخشی از پروژه به مراحل راه اندازی رسیده است، بخشهای دیگر در مراحل تامین تجهیزات یا ساخت به سر می برند. بنابراین لازم است تا مراحل راه اندازی بر اساس اولویتهای بهره برداری تعیین شوند. این کار با رویکرد سیستمی و یگپارچه صورت می گیرد. شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت بدین منظور از روش ™OPERCOM که ماحصل تجربیات و دانش شرکت TOTAL فرانسه است بهره جسته و از نرم افزار ® ICAPS به عنوان ابزار برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر عملیات راه اندازی استفاده می نماید.

روش اجرای عملیات راه اندازی بر اساس مراحل ذیل و منطبق بر متدولوژی OPERCOM شرکت TOTAL فرانسه صورت می گیرد:

پیش راه اندازی (Pre-commissioning): پس از طی مدت نسبتا طولانی عملیات ساخت ، صحت انجام عملیات اجرایی با انجام تست های سرد مصداق پیدا می نماید و لازم است علاوه بر تطبیق عملیات ساخت و نصب با مدارک و نقشه‌ها، از صحت عملیات اجرایی با انجام برخی تستهای سرد در بخشهای مختلف اطمینان حاصل کرد. انجام تست فشار خطوط لوله (Pressure Test)، پاکسازی خطوط لوله (Flushing) و اطمینان از اتصال کابلهای برق و ابزار دقیق(Connectivity & Megger Test)  برخی از این تستها می باشند.

Commissioning: با انجام تستهای سرد، پلنت مرحله تکمیل مکانیکی (Mechanical Completion) را پشت سر گذاشته و وارد مرحله تست های گرم می شود. برق دار کردن پانلهای برق و ابزاردقیق، تست بدون بار موتورها(Solorun)  و اطمینان از عملکرد لوپ های کنترلی برخی از این تستها می باشند.

راه اندازی مقدماتی (Pre Start-Up): پس از انجام تستهای Commissioning و قبل از عملیات راه اندازی پروژه و ورود خوراک، لازم است کلیه تجهیزات دوار اعم از پمپها، کمپرسورها، توربینها و بلوئرها در نزدیکترین شرایط به شرایط نرمال، در سرویس قرار گیرند. ضمن اینکه در این مرحله بارگیری تجهیزات از مواد شیمیایی، کاتالیستها و غیره نیز صورت می‌پذیرد.

راه اندازی (Start-Up): در این مرحله خوراک پالایشگاه اعم از گاز یا نفت وارد پلنت شده و راه اندازی تدریجی واحدهای پالایشگاه و پایدارسازی آنها جهت تولید محصول صورت می پذیرد. معولا پایدارسازی واحدهای مختلف و رسیدن به تولید محصول با کیفیت تعریف شده طبق مشخصات پروژه، هفته ها به طول خواهد انجامید.

تست عملکرد (Performance Test): تثبیت شرایط تولید پس از Start-Up موفق به مدت ۴۸ ساعت در مجموعه پلنت، مبین عملکرد صحیح پلنت می باشد. بدین مفهوم که کل مجتمع پس از Start-Up موفقیت آمیز کلیه تجهیزات آن بتواند ۴۸ ساعت به صورت مداوم مطابق با مشخصات طراحی شده کار کند.

تولید زودهنگام(Early Production): به معنای بکارگیری بخشی از تاسیسات جانبی و واحدهای پشتیبان(Utilities & Offsite) جهت تولید محصول از بخشی از واحدهای فرآیندی می باشد.