شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اُیکو) از بدو تأسیس تاکنون با تکیه بر دانش فنی، توجه ویژه به سرمایه های انسانی، رعایت الزامات ایمنی و تعهد به تعالی و پویایی سازمان، توانسته به افتخارات چشمگیری دست یابد.

دریافت تندیس برتر جایزه ملی مدیریت دانش، جایزه ملی مدیریت پروژه ایران، گواهی تعالی منابع انسانی،  کسب رتبه ششم در جایزه جهانی MAKE (سازمان دانشی برتر) در بین پنجاه شرکت برگزیده ایرانی و کسب جایگاه بیشترین پیشرفت در استقرار مدیریت دانش محور در سال 1395 از سوی جایزه جهانی MAKE و انتخاب اُیکو بعنوان شرکت برتر پالایشگاه پنجم پارس جنوبی از منظر HSE در سال 94 تنها بخشی از این دستاوردهای ارزشمند است.

راه اندازی پروژه ان جی ال سیری در دوران تحریم و بدون حضور وندور خارجی، راه اندازی و بهره برداری از فازهای 17و18 پارس جنوبی (پالایشگاه ششم)، راه اندازی و بهره برداری از فازهای 20و21 پارس جنوبی (پالایشگاه هشتم)، راه اندازی و بهره برداری از فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس و تولید مستمر و تثبیت ظرفیت تولید بنزین با استانداردهای یورو 4 و 5 ، همچنین راه اندازی و بهره برداری از میدان نفتی آذر و تولید مستمر روزانه بیش از سی هزار بشکه نفت و ... به حق نشان از عزم اُیکو به انجام تعهدات ملی و حضور مستمر در عرصه صنعت نفت و گاز کشور دارد.

گواهینامه ها