کارگاه مرکزی عسلویه
 • کارفرما

  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

 • وضعیت

  در حال انجام

 • حوزه فعالیت

  انجام خدمات و پشتیبانی تعمیرات اساسی

 • محصولات

 • مدت زمان

 • گاز ورودی