پایانه نفتی قشم
 • کارفرما

  شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

 • وضعیت

  در حال انجام

 • حوزه فعالیت

  طراحی، خرید، اجرا و نصب تجهیزات، آزمایش عملکرد و راه اندازی، بهره برداری و تعمیرات،تعداد 6 مخزن ذخیره سازی هر یک به ظرفیت 540 هزار بشکه و افزایش ظرفیت نگهداری میعانات گازی به میزان 3.2 میلیون بشکه
 • محصولات

 • مدت زمان

 • گاز ورودی