پتروشیمی دهلران
 • کارفرما

  شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

 • وضعیت

  خاتمه یافته

 • حوزه فعالیت

  ساختمان و نصب، راه اندازی و بهره برداری

 • محصولات

  اتیلن: 633.000 تن در سال

  پروپیلن:182.000 تن در سال

  سوخت مایع: 7.000 تن در سال

  بنزین پیرولیز: 33.000  تن در سال


 • مدت زمان

 • گاز ورودی

  اتان : 1.064.000 تن در سال