NGL 3100
 • کارفرما

  شرکت نفت مناطق مرکزی

 • وضعیت

  در حال انجام

 • حوزه فعالیت


  نصب و ساخت واحدCP2، راه اندازی و استارت آپ کل مجتمع

 • محصولات

  • +C2: چهل هزار بشکه در روز
  • گاز شیرین: 77 میلیون فوت مکعب در روز
  • گاز ترش: 102 میلیون فوت مکعب در روز
  • میعانات ترش: 997 بشکه در روز
 • مدت زمان

 • گاز ورودی