پالایشگاه گاز فجر جم
 • کارفرما

  شرکت پالایش گاز فجر جم

 • وضعیت

  در حال انجام

 • حوزه فعالیت


  تعمیرات روزمره و اضطراری تجهیزات و دستگاه های ثابت و متحرک


 • محصولات

  گاز: 125 میلیون متر مکعب در روز

  مایعات گازی تثبیت شده: 5000 متر مکعب در روز

  گاز مایع "LPG": چهل هزار تن در سال


 • مدت زمان

 • گاز ورودی