طرح توسعه میدان نفتی آذر
 • کارفرما

  شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

 • وضعیت

  در حال انجام

 • حوزه فعالیت


  مهندسی تولید
  مدیریت پیش راه اندازی و راه اندازی 
  تعمیرات و نگهداری
 • محصولات

  65.000 بشکه نفت خام در روز

 • مدت زمان

 • گاز ورودی