فازهای 20 و 21 پارس جنوبی
 • کارفرما

  شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

 • وضعیت

  خاتمه یافته

 • حوزه فعالیت


  نظارت برعملیات پیش راه اندازی

  اجرای عملیات راه اندازی

  اجرای عملیات Start-Up

  انجام تست عملکرد (Performance Test)

  خدمات تعمیر و نگهداری O&M

 • محصولات

  متان: 50 میلیون متر مکعب در روز 

  اتان: 1.000.000 تن در سال

  گاز مایع‌ ‌ (LPG): 1.050.000 تن در سال

  میعانات گازی: 75.000بشکه در روز

  گوگرد: 400 تن در روز

 • مدت زمان

 • گاز ورودی

  2.000 میلیون فوت مکعب در روز