فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
 • کارفرما

  کنسرسیوم متشکل از شرکتهای OIEC و IDRO

 • وضعیت

  خاتمه یافته

 • حوزه فعالیت


  نظارت بر عملیات پیش راه اندازی

  اجرای عملیات راه اندازی 

  اجرای عملیات Start-up

  انجام تست عملکرد (Performance Test)

  نظارت و اجرای عملیات نگهداری (Preservation)

  خدمات تعمیر و نگهداری O&M

 • محصولات

  متان: 50 میلیون متر مکعب در روز   

  اتان: 1.000.000 تن در سال

  پروپان/بوتان : 1.050.000 تن در سال

  میعانات گازی : 75.000 بشکه در روز

  گوگرد : 400 تن در روز 

  2000میلیون فوت مکعب در روز

 • مدت زمان

 • گاز ورودی

  2000میلیون فوت مکعب در روز