پروژه Iran LNG
 • کارفرما

   شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران (ILC)

 • وضعیت

  در حال انجام

 • حوزه فعالیت


  نظارت و اجرای عملیات نگهداری (Preservation)

 • محصولات

  گاز مایع طبیعی: 10.5 میلیون تن در سال 

  پروپان: 0.52 میلیون تن در سال

  بوتان : 0.38 میلیون تن در سال

  میعانات گازی: 0.4 میلیون تن در سال

  گوگرد: 0.3 میلیون تن در سال

 • مدت زمان

 • گاز ورودی

  1910 میلیون فوت مکعب در روز