پالایشگاه پنجم پارس جنوبی
 • کارفرما

  مجتمع گاز پارس جنوبی SPGC

 • وضعیت

  خاتمه یافته

 • حوزه فعالیت

  خدمات تعمیرات مکانیک 

  خدمات برنامه ریزی

  رویه های تعمیرات 

  تعمیرات اساسی پالایشگاه

 • محصولات

 • مدت زمان

 • گاز ورودی