فاز 12 پارس جنوبی
 • کارفرما

  کنسرسیوم T.N.D.G (تکنومونت، نارگان، درریز، گاما)

 • وضعیت

  خاتمه یافته

 • حوزه فعالیت


  مدیریت پیمان و نظارت بر اجرای فعالیتهای ساخت و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی EPC 3

 • محصولات

  متان: 80 میلیون فوت مکعب در روز 

  میعانات گازی سنگین: 120،000 بشکه در روز

  گوگرد دانه بندی: 750 تن در روز

 • مدت زمان

 • گاز ورودی

  3000میلیون فوت مکعب در روز