میدان‌های نفتی غرب کارون
 • کارفرما

  شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED

 • وضعیت

  خاتمه یافته

 • حوزه فعالیت


  مهندسی راه اندازی و استارت‌آپ بر اساس مشخصات فنی پروژه و درخواست کارفرما

 • محصولات

 • مدت زمان

 • گاز ورودی