پالایشگاه NGL جزیره سیری
 • کارفرما

  شرکت نفت فلات قاره ایران

 • وضعیت

  خاتمه یافته

 • حوزه فعالیت


  مدیریت و پیاده سازی سیستم   ICAPS

  نظارت بر عملیات پیش راه اندازی

  اجرای عملیات  راه اندازی

  اجرای عملیات  Start-Up

  تست عملکرد

 • محصولات

  گاز خشک (اتان و متان): 108 میلیون فوت مکعب در روز

  پروپان: 6,900 بشکه در روز              

  بوتان: 3,750 بشکه در روز

  پنتان: 1,370 بشکه در روز

  گاز مایع پروپان و بوتان:  13,128 بشکه در روز             

  میعانات گازی: 1,300 بشکه در روز

 • مدت زمان

 • گاز ورودی