انتخاب کارشناس تحقیق و توسعه شرکت اُیکو بعنوان عضو کمیته جوانان ایران در کمیته جوانان شورای جهانی نفت (WPC)

مدیریت آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه اُیکو
1395/12/16
دسته بندی خبرآرشيو اخبار 1394

دکتر عمادی رئیس پژوهشکده ازیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران،  دبیر کمیته ملی و عضو شورای برنامه ریزی جهانی نفت و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، طی نامه خطاب  به آقای مهندس محمدی مدیر عامل محترم شرکت اُیکو با موضوع  معرفی  عضو کمیته جوانان کنگره جهانی نفت، پیشنهاد عضویت کارشناس تحقیق و توسعه این شرکت در کمیته جوانان شورای جهانی نفت (WPC) را نمودند که این موضوع مورد استقبال و حمایت  مدیر عامل شرکت اُیکو قرار گرفت.

به گزارش مدیریت آموزش، تحقیق و توسعه اُیکو، دکتر عمادی رئیس پژوهشکده ازیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران،  دبیر کمیته ملی و عضو شورای برنامه ریزی جهانی نفت و عضو هیئت مدیره شرکت ملینفت ایران، طی نامه ای خطاب  به آقای مهندس محمدی مدیر عامل محترم شرکت اُیکو با موضوع  معرفی  عضو کمیته جوانان کنگره جهانی نفت، پیشنهاد عضویت کارشناس تحقیق و توسعه این شرکت در کمیته جوانان شورای جهانی نفت (WPC) را نمودند که این موضوع مورد استقبال و حمایت  مدیر عامل شرکت اُیکو قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در متن این نامه اشاره شده است با توجه به حضور آقای مهندس محسن حائری نژاد در بیست و یکمین کنگره جهانی نفت مسکو و ارائه مقاله و همچنین حضور فعال در کمیته جوانان این کنگره، مد نظر است ایشان بعنوان عضو کمیته جوانان ایران در بخش برنامه ریزی و فعالیت های کمیته جوانان شورای جهانی نفت (WPC) معرفی گردند. در ادامه آمده است حضور ایشان بعنوان نماینده شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO) فرصتی ارزشمند برای بیان قابلیت ها و توانمندیهای آن شرکت در سطح جهانی و نیز حضور پررنگ کمیته ملی جوانان ایران در این شورا خواهد بود.

مهندس شاه حسینی مدیریت آموزش، تحقیق و توسعه با تأکید بر اهمیت ارج نهادن به امر پژوهش در شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO) و با تبریک انتخاب کارشناس تحقیق و توسعه شرکت اُیکو بعنوان عضو کمیته جوانان ایران درکمیته جوانان شورای جهانی نفت، بیان داشتند شرکت اُیکو به منظور دستیابی به اهداف سازمانی خود، حمایت از پژوهشگران را به عنوان یکی از مهمترین اولویت های سازمانی در دستور کار خود قرار داده است، بطوریکه شرکت اُیکو در سال 93 از ده ها مقاله علمی در مجلات، کنفرانس و کنگره ها در داخل و خارج از کشور حمایت های لازم انجام داده است.