در سرویس قرارگرفتن مجدد واحدهای پالایشگاه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

روابط عمومی شرکت اُیکو
1395/12/16
دسته بندی خبرآرشيو اخبار 1394

به گزارش روابط عمومی شرکت اُیکو، با در سرویس قرارگرفتن مجدد واحدهای پالایشگاه پس از انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده، عملیات Total Shut down پالایشگاه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت اُیکو،با در سرویس قرارگرفتن مجدد واحدهای پالایشگاه پس از انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده،عملیات Total Shut downپالایشگاه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی با موفقیت به پایان رسید.

بر اساس این گزارش با توجه به سرعت بالای فعالیتهای اجرایی در سال 93 که منجر به تحقق اهداف شرکت مبنی بر تولید و تزریق موفقیت آمیز گاز به خط سراسری از دو ردیف گازی پالایشگاه در زمستان گذشته گردید، با فشردگی کار و حداقل نمودن زمان اجرای فعالیتها، جهت انجام برخی فعالیتهای اولویت دوم نیاز به Total Shut downپالایشگاه تشخیص داده شد. لذا به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و پس از اخذ مجوز و تأییدیه های لازم، عملیات Total Shut downپالایشگاه در دوره زمانی یک ماهه توسط شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO) انجام پذیرفت و تمامی فعالیت ها در مدت زمان تعیین شده با تلاش بی وقفه کارکنان شرکت اُیکو با موفقت به پایان رسید.

لازم به ذکر است بمنظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، قبل از انجام این عملیات جلسات تخصصی منظمی با کارفرمای محترم پروژه و کلیه واحدهای ذیربط برگزار گردید که منجر به هماهنگی کامل و تهیه برنامه زمانبندی فعالیت ها گردید. همچنین صدور، کنترل و بستن 1040 مورد مجوز انجام کار (Work Permit) توسط واحد HSE اُیکو، نشان از گستردگی فعالیت ها و حجم بالای عملیات اجرایی در این دوره زمانی دارد.