انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم پارس جنوبی توسط شرکت اُیکو

روابط عمومی شرکت اُیکو
1395/12/16
دسته بندی خبرآرشيو اخبار 1394

به گزارش روابط عمومی شرکت اُیکو، عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم با موفقیت و در محدوده زمانی مقرر به پایان رسیده و واحدهای این پالایشگاه عظیم مجدداً در سرویس قرارگرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت اُیکو، عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم با موفقیت و در محدوده زمانی مقرر به پایان رسیده و واحدهای این پالایشگاه عظیم مجدداً در سرویس قرارگرفتند.
تعمیرات اساسی(Overhaul)  پالایشگاه پنجم که با انجام برنامه ریزی های دقیق، تجهیز کارگاه  و نیروهای انسانی متخصص با هماهنگی های بعمل آمده در بازه زمانی 5 الی 21 مردادماه در این پالایشگاه انجام پذیرفت، یکی از سنگین ترین و حجیم ترین تعمیرات اساسی در پالایشگاههای پارس جنوبی می باشد که با حضور 850 نفر پرسنل متخصص و عملیاتی با موفقیت به انجام رسید. لازم به ذکر است از بامداد روز 22 مردادماه، این پالایشگاه صادرات گاز به خط سراسری را مجدداً آغاز نموده است.