برقدار شدن پست اصلی برق فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

1395/12/16
دسته بندی خبرآرشيو اخبار 1394

پست اصلی برق (SS-1) فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در تاریخ 20/05/94 برقدار گردید.

پست اصلی برق (SS-1) فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در تاریخ 20/05/94 برقدار گردید.
همزمان با برقدار شدن این پست، زمینه لازم جهت انجام تست های راه اندازی و در ادامه برقدار کردن سایر پست های فرعی پروژه انجام خواهد شد. همچنین با دستیابی به این مهم گامی اساسی در راه اندازی بویلرها و واحدهای یوتیلیتی پالایشگاه برداشته شد. 
اجرای طرح توسعه فازهای 20 و 21 بعهده شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) می باشد و شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO) نیز مسئولیت راه اندازی این پالایشگاه عظیم را بر عهده دارد.