چهارمین ردیف پالایشی فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی وارد مدار تولید شد

روابط عمومی شرکت اُیکو
1395/12/10
دسته بندی خبرآرشيو اخبار 1394

به گزارش روابط عمومی اُیکو، چهارمین ردیف پالایشی فازهای ١٧ و ١٨ در شامگاه شنبه ١٩ دی ماه با موفقیت  وارد مدار تولید شد.

به گزارش روابط عمومی اُیکو، چهارمین ردیف پالایشی فازهای ١٧ و ١٨ در شامگاه شنبه ١٩ دی ماه با موفقیت  وارد مدار تولید شد.
این موفقیت ارزشمند در پی تلاش های مستمر و بی وقفه تمامی متخصصان و دست اندرکاران فازهای 18و17 پارس جنوبی است که سرانجام به تحقق پیوست.
لازم به ذکر است هم اکنون فازهای ١٧ و ١٨ با ظرفیت روزانه در حدود ٢5 میلیون مترمکعب در مدار تولید است که با بهره برداری از دو سکوی دریایی دیگر در آینده نزدیک، ظرفیت تولید افزایش خواهد یافت.