در پنج ماه اخیر به انجام رسید: برگزاری بیش از 9000 نفر ساعت آموزش های عمومی و تخصصی برای کارکنان شرکت اُیکو در پالایشگاه پنجم عسلویه

مدیریت آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه اُیکو
1395/12/10
دسته بندی خبرآرشيو اخبار 1394

به گزارش مدیریت آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه در پنج ماه اخیر بیش از 9000 نفر ساعت آموزش های عمومی و تخصصی برای کارکنان شرکت اُیکو در پالایشگاه پنجم عسلویه برگزار شده است. 

به گزارش مدیریت آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه در پنج ماه اخیر بیش از 9000 نفر ساعت آموزش های عمومی و تخصصی برای کارکنان شرکت اُیکو در پالایشگاه پنجم عسلویه برگزار شده است.
مهندس شاه حسینی مدیر آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه شرکت اُیکو با اشاره به اهمیت آموزش در جهت پیشبرد اهداف شرکت گفت: این دوره های آموزشی در جهت ارتقای دانش فنی کارکنان شرکت اُیکو در بخش تعمیرات مکانیک پالایشگاه پنجم عسلویه شامل دوره های عمومی و تخصصی  برگزار شده است.
وی با بیان این که دوره های آموزشی شرکت اُیکو در بخش تعمیرات مکانیک پالایشگاه پنجم عسلویه شامل آموزشهای HSE، عمومی و تخصصی می باشد، اعلام کرد در مجموع تاکنون بیش از 14000 نفر ساعت آموزش برگزار شده است. مهندس شاه حسینی افزود: بر اساس قرارداد در نظر است تا پایان این  پروژه،  آموزش های داده شده به بیش از 19000 نفر ساعت برسد.
وی در ادامه بیان داشت: مدیریت آموزشهای تخصصی این شرکت، با به کارگیری استادان با تجربه و همچنین با استفاده از امکانات و تجهیزات آموزشی استاندارد، دوره های آموزشی خود را در محل اجرای پروژه های شرکت در منطقه عسلویه برگزار کرده است.