دوره های آموزشی کارکنان حراست در شرکت اُیکو

1395/11/30
دسته بندی خبرآرشيو اخبار 1395

به گزارش مدیریت آموزش، تحقیق و توسعه اُیکو، دوره های آموزشی کارکنان حراست در دو بخش مقدماتی و تکمیلی از 14 آبان ماه در منطقه عسلویه آغاز گردید.

به گزارش مدیریت آموزش، تحقیق و توسعه اُیکو، دوره های آموزشی کارکنان حراست در دو بخش مقدماتی و تکمیلی از 14 آبان ماه در منطقه عسلویه آغاز گردید.
مهندس مسعود شاه حسینی مدیر آموزش، تحقیق و توسعه شرکت اُیکو با بیان اهمیت آموزش برای کلیه کارکنان شرکت در پروژه ها در جهت پیشبرد اهداف شرکت افزود: برگزاری این دوره های آموزشی باعث ارتقاء دانش و مهارت  نیروهای حراست خواهد شد.
ایشان در ادامه بیان نمود، با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته تمام کارکنان حراست در پروژه های شرکت زیر چتر این آموزش قرار خواهند گرفت.
مهندس شاه حسینی از برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت در پروژه های شرکت، آموزش گروه هفتم نیروهای جدید الاستخدام و همچنین آموزش های ضمن خدمت در پالایشگاه پارسیان خبر داد.
لازم به ذکر است، شرکت اُیکو در سال جاری 50 هزار  نفر ساعت آموزش های فنی و تخصصی را در پروژه های خود برگزار نموده است.