انعقاد تفاهم نامه شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO) با دانشگاه صنعت نفت

روابط عمومی اُیکو و به نقل از واحد آموزش های تخصصی و مدیریت دانش شرکت اُیکو
1400/05/05
دسته بندی خبرآخرین اخبار

به گزارش روابط عمومی اُیکو و به نقل از واحد آموزش های تخصصی و مدیریت دانش شرکت اُیکو، نشست تمدید تفاهم نامه همکاری های مشترک شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO) با دانشگاه صنعت نفت در روز دوشنبه 21 تیرماه 1400 با حضور آقای مهندس منوچهر طاهری مدیر عامل محترم شرکت اُیکو و آقای دکتر بهبهانی معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه صنعت نفت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اُیکو و به نقل از واحد آموزش های تخصصی و مدیریت دانش شرکت اُیکو، نشست تمدید تفاهم نامه همکاری های مشترک شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO) با دانشگاه صنعت نفت در روز دوشنبه 21 تیرماه 1400 با حضور آقای مهندس منوچهر طاهری مدیر عامل محترم شرکت اُیکو و آقای دکتر بهبهانی معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه صنعت نفت برگزار گردید.

در ابتدای این نشست آقای اسماعیل عبدلی رئیس آموزش های تخصصی و مدیریت دانش شرکت اُیکو، ضمن خیر مقدم به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعت نفت، به معرفی اهداف جلسه پرداخته و در ادامه به سابقه همکاری های شرکت اُیکو با دانشگاه صنعت نفت اشاره نمود. در ادامه آقای مهندس محمد سجاد کوثری مدیر خدمات فنی و مهندسی شرکت اُیکو ضمن اشاره به دستاورهای اخیر شرکت در پروژه های ملی و معرفی اُیکو بعنوان یکی از شرکت های پیشرو در حوزه راه اندازی و بهره برداری در صنعت نفت کشور، بیان داشت که امروز اُیکو اگر چه یک شرکت دانش بنیان نیست اما یک شرکت دانش محور است که خدمات متمایزی را  به کارفرمایان ارائه کرده است. 

مدیر خدمات فنی و مهندسی شرکت اُیکو در ادامه افزود، ارتباط دو نهاد دانشگاه و صنعت یکی از ضروری‌ترین مناسبات هر جامعه‌ای است که به رشد و شکوفایی این دو نهاد و بهبود شرایط جامعه کمک می کند. تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که ایجاد چنین رابطه‌ای، عامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی آن‌ها بوده است. امروز ارتباط صنعت با دانشگاه از سطح بازدیدهای دوطرفه فراتر رفته است. وی در خاتمه تأکید کرد امروز شرکت اُیکو با دید بسیار مثبت آمادگی هر نوع همکاری پژوهشی با دانشگاه صنعت نفت بعنوان یکی از قدیمی ترین دانشگاه های ایران را دارد. 

در ادامه نشست آقای مهندس محسن حائری نژاد رئیس تحقیق و توسعه و مدیریت دانش شرکت اُیکو ارائه ای در خصوص فعالیت‌های مشترک با دانشگاه صنعت نفت شامل هدف از تفاهم نامه، بازدید های دو طرف، صورتجلسات نهایی شده، برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه راه اندازی و بهره برداری برای دانشگاه، برگزاری سمینار های مشترک مجازی، ارسال نیازهای پژوهشی اُیکو به دانشگاه، چاپ مقالات کارکنان اُیکو در نشریات وابسته به دانشگاه صنعت نفت و برنامه های پیش رو شامل همکاری در زمینه تشکیل، راه اندازی و فعال نمودن تیم مشترک تحقیق و توسعه به منظور تأمین نیازهای صنعت نفت با اولویت استان خوزستان، همکاری مشترک در زمینه مطالعات پژوهشی میدان محور میادین واگذار شده به دانشگاه، ایجاد دفتر مشترک در منطقه خوزستان جهت گسترش ارتباطات و تعریف بوم کسب و کاری مشترک در منطقه و همچنین بررسی راه های همکاری در ایجاد شعبه دانشگاه صنعت نفت در عسلویه ارائه نمود.

در ادامه نشست آقای دکتر رضا مسيبي بهبهانی معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه صنعت نفت با اشاره به قدمت دانشگاه صنعت نفت و تأثیر آن در صنعت نفت کشور به توانمندی های دانشگاه پرداختند. وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مزیت های دانشگاه صنعت نفت که نزدیکی به مناطق نفت خیز کشور و تأسیسات نفتی، گازی، پتروشیمی و پالایشی است و تنها دانشگاهی در ایران است که تدریس در آن نیمی به زبان فارسی و بقیه انگلیسی است. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعت نفت با اشاره به ظرفیت های دو طرف جهت گسترش همکاری های مشترک از برنامه دانشگاه برای ایجاد شعبه در منطقه عسلویه خبر داد و اعلام کرد دانشگاه و اُیکو می‌توانند از ظرفیت های منطقه در جهت گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی استفاده کنند. ایشان ضمن استقبال از ایجاد دفتر مشترک در استان خوزستان با تقویت برنامه های دو طرف خبر دادند. دکتر بهبهانی همچنین خواستار همکاری مشترک در زمینه معرفی داور و ارائه مقالات کارکنان اُیکو در مجله علمی و ترویجی انجمن مهندسی گاز شد.

در پایان آقای مهندس منوچهر طاهری مدیر عامل شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت در سخنانی با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت با دانشگاه بعنوان فضایی برای تبادل همکاری و دانش جدید، از آمادکی شرکت اُیکو برای همکاری با دانشگاه صنعت نفت خبر دادند. مدیر عامل شرکت اُیکو ضمن استقبال از همکاری مشترک در ایجاد شعبه دانشگاه در منطقه عسلویه اعلام نمودند، شرکت اُیکو می تواند از ظرفیت های ممکن خود در منطقه در جهت همکاری با دانشگاه صنعت نفت استفاده نماید. ایشان تأکید داشتند شرکت اُیکو دارای ظرفیت های فراوان دانشی می باشد که می تواند در همکاری با بخش های علمی دانشگاه حضوری فعال داشته باشد. 

شایان ذکر است در پایان این نشست مفاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین، به امضای طرفین رسیده و مبادله گردید.