راه اندازی و اتصال نیروگاه ایران LNG به شبکه پارس جنوبی

روابط عمومی شرکت اُیکو
1399/12/17
دسته بندی خبرآخرین اخبار

ه گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت اُیکو در پروژه ایران LNG، در روز دوشنبه چهارم اسفند ۹۹، عملیات راه اندازی دو واحد نیروگاه گازی ایران LNG با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات در ساعت تحت نظارت شرکت اُیکو انجام و انتقال آن به شبکه برق پارس جنوبی POGC انجام شد.

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت اُیکو در پروژه ایران LNG، در روز دوشنبه چهارم اسفند ۹۹، عملیات راه اندازی دو واحد نیروگاه گازی ایران LNG با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات در ساعت تحت نظارت شرکت اُیکو انجام و انتقال آن به شبکه برق پارس جنوبی POGC انجام شد.


این واحد ها قبلأ به شبکه برق سراسری متصل بود که با توافق صورت پذیرفته و پس از جدا سازی خط انتقال و اتصال آن به شبکه برق پارس جنوبی، تأمین برق شبکه پارس جنوبی ۲ از نیروگاه ایران LNG صورت می پذیرد.


نیروگاه ایران LNG دارای ۵ واحد گازی و ۲ واحد بخار می باشد که در حال حاضر ۲ واحد گازی آن با ظرفیت هر واحد ۱۵۰ مگا وات توسط شرکت  O&M گروه مپنا و تحت نظارت نیروهای توانمند شرکت اُیکو راه اندازی گردید.


گفتنی است این مجموعه دارای ایستگاه تقلیل فشار گاز GPRS و پست های برق GIS 33KV , GIS 230KV و همچنین

 پست AIS 400KV می باشد که توان الکتریکی تولید شده را از طریق این پست به شبکه برق POGC انتقال می دهد و عملیات نظارت بر بهره برداری و تعمیرات این واحد ها به عهده شرکت اُیکو می باشد.