برگزاری سمینار مجازی آشنایی با فرآیند شیرین سازی گاز طبیعی در پالایشگاه های پارس جنوبی و سیستم های کنترلی و ایمنی پالایشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت خدمات فنی و مهندسی شرکت اُیکو
1399/09/16
دسته بندی خبرآخرین اخبار

با هدف گسترش همکاری های شرکت اُیکو و دانشگاه صنعت نفت 

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت خدمات فنی و مهندسی شرکت اُیکو، در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه صنعت نفت و شرکت اُیکو، سمینار مجازی آشنایی با فرآیند شیرین سازی گاز طبیعی در پالایشگاه های پارس جنوبی و سیستم های کنترلی و ایمنی پالایشگاه، با همکاری شرکت اُیکو و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعت نفت و شاخه دانشجویی انجمن مهندسی گاز روز دوشنبه 10 آذر ماه برگزار شد. این وبینار در دو بخش شیرین سازی گاز طبیعی در پالایشگاه های پارس جنوبی توسط آقای مهندس سید وحید حسینی مدیر منطقه یک پارس شرکت اُیکو و سیستم های کنترلی و ایمنی پالایشگاه توسط آقای مهندس محمدسجاد کوثری مدیر خدمات فنی و مهندسی شرکت اُیکو برگزار شد. 

 در بخش اول این وبینار نحوه دریافت خوراک، واحد شیرین سازی گاز طبیعی، عوامل موثر در انتخاب فرایند شیرین سازی و واحد های نم زدایی و غربال مولکولی، اتان ریکاوری و واحد NGL Fractionation مورد بحث قرار گرفت. همچنین واحد تثبیت مایعات گازی شرح داده شد. 


 

 


در بخش دوم نیز سیستم های کنترلی و ایمنی پالایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

در این بخش مباحث Control System، Field Level، Control Level، Hardware  & Software Overview، تفاوت های بین سیستم های PLC و DCS و همچنین EDS مطرح شد. 

این وبینار با استقبال چشمگیر دانشجویان و شرکت کنندگان روبرو شد. همچنین باتوجه به گستردگی مباحث و علاقمندی مشارکت کنندگان درخواست استمرار دوره مطرح گردید.  

هدف شرکت اُیکو از حضور پر رنگ در مجامع علمی کشور علاوه بر انجام مسئولیت های اجتماعی، معرفی وجهه علمی شرکت در محافل علمی و عملیاتی و اخذ حداکثری نخبگان علمی در افزایش بهره وری چرخه خدمات خود می باشد.