استارت آپ شبکه فلر HP و شبکه گاز سوختنی HP و توربوکمپرسورهای طرح استحصال اتان پارسیان سپهر (سایت مُهر)

گزارش روابط عمومی اُیکو و به نقل از مدیریت پروژه پارسیان سپهر
1399/09/15
دسته بندی خبرآخرین اخبار

به گزارش روابط عمومی اُیکو و به نقل از مدیریت پروژه پارسیان سپهر، بر اساس سناریو تعریف شده جهت استارتاپ شبکه فلر و شبکه گاز سوختنی با هدف تأمین گاز برای استارت آپ توربو کمپرسورها، تست استارت کمپرسور Over Speed GT700 پس از برگزاری جلسه PSSR در مورخ  28/08/1399 آغاز شد 

به گزارش روابط عمومی اُیکو و به نقل از مدیریت پروژه پارسیان سپهر، بر اساس سناریو تعریف شده جهت استارتاپ شبکه فلر و شبکه گاز سوختنی با هدف تأمین گاز برای استارت آپ توربو کمپرسورها، تست استارت کمپرسور Over Speed GT700 پس از برگزاری جلسه PSSR در مورخ  28/08/1399 آغاز شد و Fuel Gas از میترینگ شرکت ملی گاز و شبکه گاز سراسری (IGAT) به وسیله یک خط 6 اینچ و با فشار 90 barg وارد سایت شده و از واحد 92 وارد پالایشگاه گردید و به واحد 84 به منظور کنترل فشار انتقال یافت. 

گاز سوختنی (Fuel Gas) قبل از ورود به D-8107 به وسیله شیر فشار (PV-81006A) کنترل شده و فشار MP برای تست استارت کمپرسور Over Speed GT700 واحدهای 21 و 22 تنظیم گردید و به وسیله EH-8101 دمای گاز احتراق مورد کنترل قرار گرفت. 

فشار قسمت LP به وسیله دو شیر کنترلی دیگر  PV-81021A و PV-81022A برای روشن کردن پایلوت فلر و مشعل فلر تنظیم گردید.

پس از روشن شدن مشعل فلر، گاز مورد نیاز برای تست استارت کمپرسورهای واحد 21و22 در اختیار نماینده سازنده مربوطه قرار گرفت.

پس از تست OVER SPEED GT 700 در واحد 21 و 22 و پایان مصرف Fuel Gas، با کاهش فشار از واحد 92، کل Fuel Gas از این واحد تخلیه گردید و پس از آن در واحد 84 نیز اقدامات مشابه صورت پذیرفت. جهت جلوگیری از Back Pressure  فلر به علت قطع شدن گاز از واحد 92، نیتروژن بوسیله مخازن نگهداری (بولت) با فشار و جریان بالا تزریق شده و و کل گاز سایت به سمت فلر تخلیه گردید.  

برای ایمن کردن سایت به مدت 24 ساعت، عملیات خنثی سازی (اینرتینگ) کل خطوط، درام ها و فیلتر ها انجام گردید و در اختیار گروه راه اندازی قرار گرفتند. 

لازم به ذکر است در تمام مراحل انجام تست ESDS (سیستم توقف اضطراری) کل پالایشگاه در سرویس بوده و راهبری تنظیم فشار Fuel Gas از اتاق کنترل صورت پذیرفت.

گفتنی است شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)، در این طرح عهده دار نظارت بر عملیات راه اندازی و انجام استارت آپ و بهره برداری می باشد.