آغاز عملیات تعمیرات اساسی پروژه تعمیرات پالایشگاه تهران

روابط عمومی شرکت اُیکو
1399/04/16
دسته بندی خبرآخرین اخبار

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت پروژه اُیکو در پالایشگاه تهران، عملیات تعمیرات اساسی این پالایشگاه بر اساس برنامه زمانبندی مصوب از پانزدهم تیرماه جاری آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت پروژه اُیکو در پالایشگاه تهران، عملیات تعمیرات اساسی این پالایشگاه بر اساس برنامه زمانبندی مصوب از پانزدهم تیرماه جاری آغاز شد.


در این عملیات که شامل تعمیرات اساسی واحد های آیزوماکس و هیدروژن پالایش شمالی پالایشگاه تهران می باشد، اهم فعالیت های برنامه ریزی شده شامل تخليه و شارژ كاتاليست راكتورهاي واحد آيزوماكس شماره 2 و كوره ريفورمر واحد هيدروژن شماره 2، تعويض قسمت آسيب ديده بدنه برج 2V-409 و همچنين تعويض كليه Pig tail هاي ورودي كوره 2H-801 و ترميم عايق هاي سقف اين كوره می باشد.

با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا ویروس، نیروهای موقت مورد درخواست کارفرما به تعداد 365 نفر بوده که کار جذب تمامی نیروها انجام شده است و تحت آموزش های لازم نیز قرار گرفته اند. همچنین اجرای تعمیرات اساسی (اورهال) با حضور کلیه نیروهای چارت پالایشگاه انجام خواهد شد. لازم به ذکر است جذب پرسنل روزمزد نیز به صورت روزانه ضمن رعایت تمامی پروتکل های تصویب شده جهت پیشگیری از کرونا ویروس و کنترل دمای روزانه تمامی پرسنل همراه با رعایت سایر الزامات بهداشتی و پیشگیری در محل پالایشگاه و همچنین کمپ محل اقامت مربوطه انجام می پذیرد.


گفتنی است که واحد آيزوماكس شماره 2 با ظرفيت اسمي 15000 بشكه در روز، آيزوفيد حاصل از برج تقطير در خلاء را به محصولات با ارزش و كيفيت بالا تبديل مي كند. اين واحد به وسيله گاز هيدروژن با درجه خلوص 5/96 درصد در شرايط معيني از فشار و درجه حرارت بالا، خوراك دريافتي را در مجاورت كاتاليست نيكل موليبدن به گازهاي سبك، گاز مايع، نفتاي سبك و سنگين، سوخت جت و نفت گاز مرغوب تبديل مي كند. اهميت ويژه اين واحد، كاهش حجم نفت كوره توليدي و توليد محصولات با ارزش و مورد نياز جامعه است.


همچنين واحد هيدروژن شماره 2 نيز با ظرفيت اسمي يك ميليون متر مكعب در روز است. خوراك اين واحد از طريق گازهاي حاصل از واحدهاي تبديل كاتاليستي و گاز طبيعي تأامين مي شود. خوراك واحد هيدروژن سازي تحت شرايط معيني با بخار آب فوق اشباع شده مخلوط شده و از كوره تبديل با دماي بالا حاوي كاتاليست اكسيد نيكل و ساير راكتورهاي كاتاليستي عبور مي كند. بدين ترتيب هيدروژن با درجه خلوص 96 ونيم درصد و 3 و نيم درصد متان، توليد و به واحدهاي آيزوماكس ارسال مي شود.

شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO) در قالب پیمان نگهداری و تعمیرات، عهده دار تعمیرات روزمره و اساسی این پالایشگاه عظیم می باشد.