انجام عملیات ورود سیال (Oil in) واحد فرآورش مرکزی طرح توسعه میدان نفتی آذر

روابط عمومی اُیکو
1399/04/16
دسته بندی خبرآخرین اخبار

به گزارش روابط عمومی اُیکو و به نقل از مدیریت پروژه میدان نفتی آذر،  مرحله اول از عملیات Oil in واحد فرآورش مرکزی (CPF)  میدان نفتی آذر در روز یکشنبه مورخ 8 تیرماه با ورود نفت از چاه شماره AZR11  در واحد ۱۱۰۰ با موفقیت انجام گردید و تا Test Separator این واحد با سیال اصلی و بامیزان حدودی 2000 بشکه نفت در روز عملیات ورود سیال (Oil in) انجام گردید

به گزارش روابط عمومی اُیکو و به نقل از مدیریت پروژه میدان نفتی آذر،  مرحله اول از عملیات Oil in واحد فرآورش مرکزی (CPF)  میدان نفتی آذر در روز یکشنبه مورخ 8 تیرماه با ورود نفت از چاه شماره AZR11  در واحد ۱۱۰۰ با موفقیت انجام گردید و تا Test Separator این واحد با سیال اصلی و بامیزان حدودی 2000 بشکه نفت در روز عملیات ورود سیال (Oil in) انجام گردید و پس از رسیدن سطح سیال به میزان مورد نظر در تجهیز مذکور، گازهای خروجی به سمت مشعل HP هدایت شده و در آنجا سوزانده شد.

گفتنی است این فعالیت با ایمنی بسیار بالا و ضمن رعایت تمامی الزامات ایمنی و مطابق استاندارد انجام گردید. در پایان این عملیات که تا ظهر روز جاری (دوشنبه 9 تیرماه) به طول انجامید، نفت ورودی در Test Separator باکس آپ گردید. شایان ذکر است که مرحله بعدی این فرآیند که شیرین سازی نفت می باشد در طول ماه جاری انجام خواهد پذیرفت.