انجام فرآیند خشک سازی (Dry out) هیترهای واحد فرآورش مرکزی (CPF) طرح توسعه میدان نفتی آذر

روابط عمومی شرکت اُیکو
1399/02/16
دسته بندی خبرآرشبو اخبار 1399

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت پروژه میدان نفتی آذر شرکت اُیکو، عملیات تست هیتر آلفا مربوط به Utility واحد فرآورش مرکزی(CPF)، در روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه به انجام رسید که در این عملیات، تست پایلوت ها و برنرها با کپسول LPG انجام شد و هر 6 پایلوت و مشعل اصلی(Burner) روشن شدند و تمامی تست های مربوط به راه اندازی پکیج و عوامل وقفه (Trip) آن نیز تست و نهایی گردید.

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت پروژه میدان نفتی آذر شرکت اُیکو، عملیات تست هیتر آلفا مربوط به Utility واحد فرآورش مرکزی(CPF)، در روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه به انجام رسید که در این عملیات، تست پایلوت ها و برنرها با کپسول LPG انجام شد و هر 6 پایلوت و مشعل اصلی(Burner) روشن شدند و تمامی تست های مربوط به راه اندازی پکیج و عوامل وقفه (Trip) آن نیز تست و نهایی گردید.

گفتنی است، شروع به کار پایلوت های هیتر A به منظور عملیات گرم کردن (Warm Up) و شروع فرآیند خشک سازی (Dry Out)،  از ساعت 16 روز جمعه پنجم اردیبهشت ماه آغاز شده بود و فرآیند خشک سازی (Dry out)  هیتر آلفا مطابق با دستورالعمل ارائه شده از سوی سازنده (شرکت (BIH مطابق با استاندارد های لازم در روز جمعه 12 اردیبهشت انجام گردید.

همچنین شمعک های (Pilot)  هیتر بتا جهت شروع فعالیت پیش گرم (Pre Heat) و پس از آن شروع (Dry out)  آن از  روز شنبه 13 اردیبهشت در سرویس قرار گرفتند. لازم به ذکر است که فرآیند پیش گرم به مدت  24 ساعت با در سرویس قرار گرفتن Pilot  ها و سپس عملیات (Dry out) به مدت 107 ساعت با در سرویس قرار گرفتن برنرها (مشعل ها) از عصر امروز یکشنبه 14 اردیبهشت ادامه خواهد یافت.

گفتنی است شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)، عهده دار عملیات راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری در طرح توسعه میدان نفتی آذر می باشد.