راه اندازی مشعل واحد C2 Recovery مجتمع پتروپالایش کنگان

روابط عمومی شرکت اُیکو
1399/02/16
دسته بندی خبرآرشبو اخبار 1399

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت پروژه اُیکو در پتروپالایش کنگان، در روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه، راه اندازی فلر مجتمع پتروپالایش کنگان که اولین مرحله راه اندازی این واحد می باشد، با همت و تلاش تیم اُیکو و سایر عوامل اجرایی و مدیریت عالی کارفرمای محترم در این پروژه با موفقیت انجام گردید و گاز شیرین از طریق خط سراسری IGAT 6  وارد پالایشگاه شد تا سوخت مورد نیاز بویلر ها تأمین گردد.

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت پروژه اُیکو در پتروپالایش کنگان، در روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه، راه اندازی فلر مجتمع پتروپالایش کنگان که اولین مرحله راه اندازی این واحد می باشد، با همت و تلاش تیم اُیکو و سایر عوامل اجرایی و مدیریت عالی کارفرمای محترم در این پروژه با موفقیت انجام گردید و گاز شیرین از طریق خط سراسری IGAT 6  وارد پالایشگاه شد تا سوخت مورد نیاز بویلر ها تأمین گردد.

در فاز اول پروژه پترو پالایش کنگان، خوراک مورد نیاز از طریق خروجی فاز 12 پارس جنوبی که معادل 2600 تن بر ساعت گاز شیرین، شامل متان، اتان، پروپان، بوتان و مقدار کمی میعانات گازی (کاندنسیت) می باشد تأمین می گردد. در این فاز جدا سازی گازها انجام شده و 2000 تن از خوراک دریافتی که متان می باشد، مجدداً به فاز 12 برگشت داده می شود. اتان جدا شده نیز به میزان 220 تن بر ساعت به عنوان خوراک واحد الفین فاز 2 پترو پالایش کنگان ارسال می گردد. پروپان و بوتان نیز بعد از تصفیه و حذف ترکیبات مرکاپتان، به صورت سرد در مخازن ذخیره LPG نگهداری و صادر می گردد. همچنین کاندنسیت جدا شده نیز در مخازن ذخیره سازی مربوطه، نگهداری و صادر می گردد.

گفتنی است شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)، عهده دار نظارت بر پیش راه اندازی، انجام عملیات راه اندازی و Start up و همکاری در بهره بردای در این پروژه می باشد.