مدیرعامل جدید شرکت OICO منصوب شد

روابط عمومی شرکت اُیکو
1398/09/12
دسته بندی خبرآرشیو اخبار 1398

مهندس منوچهر طاهری به عنوان مدیرعامل جدید و نایب رییس مدیره شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)، منصوب شد و هدایت این شرکت را برعهده گرفت.

مهندس منوچهر طاهری به عنوان مدیرعامل جدید و نایب رییس مدیره شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)، منصوب شد و هدایت این شرکت را برعهده گرفت.به گزارش روابط عمومی اُیکو، آیین معارفه مدیرعامل شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)، صبح روز چهارشنبه 28 فروردین 98، با حضور مدیرعامل شرکت اویک، رییس و اعضای هیئت مدیره شرکت اُیکو، مدیران عامل شرکت های تابعه گروه اویک و جمعی از مدیران ارشد شرکت های اویک و اُیکو برگزار شد و مهندس منوچهر طاهری به عنوان مدیرعامل و نایب رییس مدیره شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)، هدایت این شرکت را برعهده گرفت.

گفتنی است که مهندس منوچهر طاهری پیش از این سوابقی همچون مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، مدیریت شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی، مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام و مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند2 را برعهده داشته است.