برگزاری طرح فراگیری دستور العمل های راه اندازی در پروژه میدان نفتی آذر

روابط عمومی شرکت ٱیکو
1397/11/10
دسته بندی خبرآرشیو اخبار 1397

به گزارش مدیریت آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه اُیکو  طرح فراگیری دستور العمل های راه اندازی در میدان نفتی آذر آغاز گردید. 

رویکرد یادگیری در پروژه طرح توسعه میدان نفتی آذر

به گزارش مدیریت آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه اُیکو  طرح فراگیری دستور العمل های راه اندازی در میدان نفتی آذر آغاز گردید. 

یکی از نیازهای اصلی پروژه های راه اندازی، یکپارچگی برداشت کارکنان از مفاهیم و دستورالعمل های حوزه  کاری خود می باشد. بدین منظور طرح فراگیری دستور العملهای راه اندازی در دیسیپلین های مختلف در قالب برگزاری سمینارهای آموزشی در پروژه میدان نفتی آذر با حمایت مهندس سید وحید حسینی بعنوان مدیر این پروژه و با همکاری سایر مدیران و سرپرستان در حال انجام است. 

مهندس شاه حسینی افزود، دستورالعمل های اجرایی و فنی در بخش های Pre-Commissioning ، Commissioning و Start-up می باشند که کارکنان پروژه در دیسیپلین های مختلف متناسب با شغل خود و فعالیت های پیش رو از این دستورالعمل ها استفاده می نمایند. از آن جا که نکات مهم و اساسی این دستورالعمل ها باید به ترتیبی که در آن ها آورده شده است، قبل از شروع  هر فعالیت مطالعه شده تا با دقت و بصورت یکپارچه به کارگرفته شوند، برگزاری چنین سمینارهایی اهمیت زیادی خواهدداشت.

براساس این گزارش، آنچه مسلم است شرکت OICO شناخته شدن به عنوان شرکتی پیشرو در مدیریت دانش‌ را هدف خود قرار داده و تمامی تلاش خود را بکارگرفته است تا با ایجاد فضا و فرهنگ یادگیری، بدنه دانش تخصصی خود را  ارتقاء داده و خدمات دانش‌محور به مشتریان خود ارائه نماید.