دکتر غلامرضا منوچهری به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) منصوب گردید

روابط عمومی شرکت ٱیکو
1397/09/21
دسته بندی خبرآرشیو اخبار 1397

با صدور حکمی از سوی مهندس نصرت رحیمی؛ رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، دکتر غلامرضا منوچهری به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) منصوب گردید 

با صدور حکمی از سوی مهندس نصرت رحیمی؛ رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، دکتر غلامرضا منوچهری به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) منصوب گردید و در این راستا آیین تکریم مدیران عامل پیشین و جدید، صبح روز شنبه 17 آذرماه در محل این شرکت برگزار شد.