برگزاری سمینار آشنایی با متدولوژی OPERCOM و نرم‌‌افزار ICAPS در شرکت بهره‌برداری نفت‌و‌گاز کارون

روابط عمومی شرکت اُیکو
1397/03/20
دسته بندی خبرآرشیو اخبار 1397

استقبال مدیران و کارشناسان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون از سمینار آموزشی اُیکو در پی برگزاری سلسله سمینارهای آموزشی شرکت اُیکو در شرکت ها و سازمان ها صورت گرفت.  

استقبال مدیران و کارشناسان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون از سمینار آموزشی اُیکو در پی برگزاری سلسله سمینارهای آموزشی شرکت اُیکو در شرکت ها و سازمان ها صورت گرفت.  


به گزارش روابط عمومی اُیکو؛ روز چهارشنبه 2 خرداد ماه، سمینار آموزشی با عنوان "آشنایی با متدولوژی OPERCOM  و نرم افزار ICAPS " در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون برگزار شد.

در ابتدای این سمینار مهندس محسن دهانزده مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون ضمن گرامیداشت حماسه سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر، با اشاره به نقش عمده و اهمیت ویژه راه اندازی پروژه ها در مناطق نفت خیز جنوب کشور اظهار داشت: لازمه راه اندازی و بهره برداری از پروژه های نفت و گاز کشور، آشنایی متخصصین با سیستم ها و متدولوژی های روز دنیا است.

مهندس دهانزاده ضمن تأکید بر ادامه این روند، از برگزارکنندگان دوره "آشنایی با متدولوژی OPERCOM  و نرم افزار ICAPS "  تشکر و قدردانی نمود.

مهندس محمد رحيمي قشقايي مدیر امور فني شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون نیز آشنایی بیشتر کارشاسان شرکت با این متدولوژی را ضروری دانسته و از دست اندکاران برگزاری این سمینار قدردانی کرد.

در ادامه این سمینار؛ مهندس شاه حسینی، مدیر آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه اُیکو، نتایج نظرسنجی های بعمل آمده از این سمینار را بسیار مثبت ارزیابی کرد و آن را نتیجه تعامل خوب بین مدیریت های ذیربط در ستاد و نمایندگی دفتر اهواز اُیکو دانست.  

 دوره آموزشی آشنایی با متدولوژیOPERCOM  و نرم افزارICAPS  در راستای برگزاری سلسله سیمنارهای آموزشی است که توسط واحد آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه اُیکو برنامه ریزی شده و به مرور در شرکت ها و سازمان های مختلف اجرا می گردد.