برگزاری سمینار آشنایی با متدولوژی OPERCOM و نرم افزار ICAPS توسط شرکت اُیکو

روابط عمومی شرکت اُیکو
1397/03/02
دسته بندی خبرآرشیو اخبار 1397

سمینار آشنایی با متدولوژی OPERCOM و نرم افزار ICAPS، با هدف معرفی توانمندی های شرکت اُیکو در اجرای سیستماتیک پروژه ها توسط واحد آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه و با همکاری واحد برنامه ریزی و توسعه آموزش های فنی- تخصصی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار گردید.

در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و با هدف معرفی توانمندی های شرکت اُیکو 


به گزارش روابط عمومی اُیکو؛ سمینار آشنایی با متدولوژی OPERCOM و نرم افزار ICAPS، با هدف معرفی توانمندی های شرکت اُیکو در اجرای سیستماتیک پروژه ها توسط واحد آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه و با همکاری واحد برنامه ریزی و توسعه آموزش های فنی- تخصصی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار گردید.

در این سمینار جمعی از مدیران ، کارشناسان ارشد  و کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در دو گروه مجزا و با سرفصل های آموزشی متفاوت با مفاهیم، تعاریف، دستورالعمل ها و مراحل پیاده سازی متدولوژی OPERCOM و نرم افزار ICAPS آشنا شدند.

در طول برگزاری این سمینار جلسات مشترکی با حضور مدیران دو شرکت برگزار شد و  طرفین  ضمن ابراز خرسندی از برگزاری دوره،  پیشنهاداتی را به منظور ادامه برگزاری این قبیل سمینارها در شرکت ها و پروژه های دیگر نفت و گاز کشور مطرح نمودند. 

گفتنی است سمینار آموزشی آشنایی با متدولوژی OPERCOM و نرم افزار ICAPS از تاریخ 23 لغایت 26 اردیبهشت ماه 1397 در سالن های همایش و کنفرانس اداره برنامه ریزی و توسعه آموزش های تخصصی شرکت ملی مناطق نفت جنوب برگزار شد.