آموزش نیروهای بومی استان بوشهر در دوره های آموزشی اُیکو

روابط عمومی شرکت اُیکو
1396/01/14
دسته بندی خبرآرشيو اخبار 1395

به گزارش روابط عمومی شرکت اُیکو و به نقل از مدیر آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه شرکت اُیکو، آموزش های عمومی و تخصصی جهت نیروهای بومی معرفی شده از سوی اداره کار و امور اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، از روز یکشنبه 24 بهمن ماه در محل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس آغاز گردیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت اُیکو و به نقل از مدیر آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه شرکت اُیکو، آموزش های عمومی و تخصصی جهت نیروهای بومی معرفی شده از سوی اداره کار و امور اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، از روز یکشنبه 24 بهمن ماه در محل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس آغاز گردیده است.
مهندس مسعود شاه حسینی مدیر آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه شرکت اُیکو هدف از اجرای این دوره ها را تأمین نیروی انسانی توانمند و متخصص در زمینه های راه اندازی و بهره برداری با اولویت استفاده از افراد بومی در جهت رشد و توسعه مناطق عملیاتی صنعت نفت دانست. هدف از برگزاری این دوره، آموزش پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی اُیکو است که این افراد از سوی اداره کار و امور اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس معرفی شده اند.
شاه حسینی در ادامه افزود، پس از خاتمه این دوره آموزشی، قبول شدگان در آزمون پایانی این دوره به استخدام شرکت  اُیکو در آمده و در دوره های آموزش عملی (OJT) شرکت می نمایند. وی یکی ازنقاط قوت سیستم آموزشی در پروژه های اُیکو را چابک سازی دوره های آموزشی دانست و بیان داشت،  تاکنون بیش از 400 نفر را بعنوان نیروهای جدید الاستخدام، جذب و با ارائه آموزش های تخصصی تئوری و عملی وارد پروژه های شرکت نموده ایم که این افراد هم اکنون در بخش های فنی و عملیاتی پروژه ها مشغول ارائه خدمات می باشند.