دریافت جایزه پژوهش برتر سال 1393 توسط کارشناس تحقیق و توسعه شرکت اُیکو

مدیریت آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه اُیکو
1395/12/17
دسته بندی خبرآرشيو اخبار 1393

به گزارش مدیریت آموزش، تحقیق و توسعه شرکت اُیکو، در چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، جایزه پژوهش برتر سال 93 به کارشناس تحقیق و توسعه شرکت اُیکو تعلق گرفت.

به گزارش مدیریت آموزش، تحقیق و توسعه شرکت اُیکو، در چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، جایزه پژوهش برتر سال 93 به کارشناس تحقیق و توسعه شرکت اُیکو تعلق گرفت.

براساس این گزارش، آقای مهندس شاه حسینی مدیر آموزش، تحقیق و توسعه شرکت اُیکو بیان داشتند: آقای مهندس حائری نژاد کارشناس تحقیق و توسعه شرکت اُیکو با شرکت در فرآیند جایزه ملی نگهداشت انرژی و ارائه پژوهش خود در فرایند ارزیابی این جایزه ملی، به عنوان پژوهش برتر سال 93  انتخاب گردید.

مهندس شاه حسینی افزودند: شرکت اُیکو به منظور دستیابی به اهداف سازمانی خود، حمایت از پژوهشگران را به عنوان یکی از مهمترین اولویت های سازمانی در دستور کار خود قرار داده است، بطوریکه شرکت اُیکو در سال 93 از ده ها مقاله علمی در مجلات، کنفرانس و کنگره ها در داخل و خارج از کشور حمایت های لازم انجام داده است.