ششمین نمایشگاه تخصصی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی بوشهر- آذرماه 1393