دریافت گاز ترش از سکوی دریایی در پالایشگاه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی