تقدیر از مدیران و پرسنل ایکو در پالایشگاه NGL سیری و فاز 12 پارس جنوبی