برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی شرکت اُیکو در بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پالایش و پتروشیمی