حضور اُیکو در بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش تهران