حضور اُیکو در چهارمین دوره کنگره ملی مهندسی نفت ایران