انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم پارس جنوبی توسط شرکت اُیکو