کارگاه های آموزشی تخصصی شرکت اُیکو در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی