افتتاح رسمی فاز دوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس