شرکت اُیکو در در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی