افتتاحیه فاز نخست پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس